Ambivalens hozzáállás: mi az

A kettősség a dualitás fogalma, amelyet eredetileg pszichológiában használtak, hogy több poláris ötlet jelenlétét az emberi elmében jelezzék. Meg kell jegyezni, hogy egy személy elméjében egyidejűleg több poláris ötlet, valamint vágy vagy érzelem is létezhet. A vizsgált koncepciót a tizenkilencedik század elején elfogadták a „fegyverzet” számára, és hosszú ideig a skizofrénia fő tüneteinek tekintették.

Az ambivalencia jelenségét olyan ismert tudósok tanulmányozták, mint Carl Jung és Sigmund Freud, akik nagy figyelmet szenteltek a tudatosság kettősségének. Ha a tudat kettősségéről beszélünk az orvostudomány szempontjából, akkor elmondható, hogy az emberi agyban hasonló állapotban két gondolat nem keverhető össze. A pszichológiai oldalon a tudatosság kettőssége normának tekinthető, amely nem igényel mentális korrekciót. Vessünk egy pillantást arra, hogy milyen ambivalencia és hogyan nyilvánul meg.

Ambivalencia (latin ambo - mindkét valentia - hatalom): egy személy ambivalenciája valamire

A kettősség jelensége a pszichológiában

A kezdetektől fogva az ambivalenciát csak az orvosi területen használták a kettősség fogalmaként. Sokkal később a tizenkilencedik század nagy tudósai megemlítették a szóban forgó jelenséget, ambivalenciát alkalmazva a psziché jellemzőinek jellemzésére. Fontos megjegyezni, hogy ez a feltétel a pszichológia szempontjából normális, és nem igényel kezelést. Ezen a területen csak ennek az állapotnak a kifejeződése fontos. Sigmund Freud szerint a kifejezett ambivalencia a neurotikus rendellenességek egyik tünete. Ezen túlmenően a kettősséget gyakran az Oedipal komplexumban és a személyes fejlődés bizonyos szakaszaiban említik.

A fentiek alapján nagyon természetes kérdés jelenik meg, miért van az emberi tudatnak ez a jellemzője ilyen nagy értékkel? Annak érdekében, hogy megértsük az ambivalencia fontosságát, gondosan tanulmányozni kell az emberi tudatosság szerkezetének modelljét. Emellett fokozott figyelmet kell fordítani a két létfontosságú ösztönre - az erókra (élet) és a halálra. Ezek az ösztönök az emberben születnek meg a születés pillanatától, amely a vizsgált jelenség kulcsfontosságú megnyilvánulása. Ezen elmélet alapján a szakértők egy olyan változatot terjesztettek elő, amely szerint a tudatosság kettőssége minden ember számára a születéstől elválaszthatatlan, és nem olyan szerzett állapot, amelyet különböző tényezők váltanak ki.

Fontos azonban megjegyezni, hogy bizonyos életkörülmények negatívan tükrözhetik az emberi tudatot, ami a törékeny egyensúly megsértését okozhatja. A neurózis és más határvonalállapotok kialakulását provokálja a zavaros mentális egyensúly. A leggyakrabban az alábbi helyzetekben következik be:

 1. Pszichotróp gyógyszerek, alkohol és kábítószerek használata.
 2. Negatív érzelmi zavar és stressz.
 3. Pszichotraumatikus helyzetek, amelyek nyomot hagynak az emberi elmére.
 4. Különböző gyakorlatok és technikák alkalmazása az észlelés bővítésére (változására).

Figyelembe véve a pszichológia ambivalenciájának kérdését, fontos megemlíteni, hogy a szakértők szerint az ellentétes elképzelések előbb-utóbb olyan konfliktusba kerülnek, amely negatív hatással lesz a tudatra. Ennek a konfliktusnak az egyik következménye, hogy az érzékek egyike bejuthat a tudatalattiba. Ennek az átmenetnek az eredménye, hogy a dualitás csökkenti annak súlyosságát.

A Blairu ambivalenciája három típusra oszlik

Ambivalencia a pszichiátria területén

Orvosi szempontból ambivalenciát figyelembe véve meg kell jegyezni, hogy ez a feltétel nem független patológia. A pszichiátria esetében a vizsgált jelenség a különböző betegségek klinikai képének része. Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy a dualitás kialakulása pontosan a mentális zavarok kialakulásához kapcsolódik. Ambivalens érzelmek, gondolatok és érzelmek a különböző betegségekre jellemzőek, amelyek között különbséget kell tenni a skizofrénia. Ezenkívül az emberi tudat ezen jellemzője negatív fényben nyilvánul meg olyan betegségekben, mint:

 • krónikus depresszió;
 • pszichózis;
 • rögeszmés-kényszeres betegségek (rögeszmés-kényszeres betegség, neurózis stb.).

Gyakran a pánikrohamokban, étkezési zavarokban és még fóbiákban is megjelenik az ambivalencia.

Fontos megérteni, hogy az ambivalencia jelensége számos érzés, érzelem vagy vágy jelenlétét jelenti, amelyek nem keverednek, hanem párhuzamosan jelennek meg. A pszichiátria szempontjából a kettősséget a külvilág hozzáállásának drámai változásaként tekintik. Egy ilyen állapotban a személy gyakran megváltoztatja a különböző emberek, tárgyak vagy jelenségek iránti hozzáállását.

Klinikai kép

Mivel a szóban forgó kifejezés számos definícióval rendelkezik, a klinikai kép elkészítésekor az eredeti (pszichiátriai) kontextusban használt kritériumokra támaszkodunk. Ezek a kritériumok három csoportra oszthatók: érzelmek, gondolatok és akarat. Abban az esetben, ha a ambivalens állapotot patológiának tekintjük, a páciensnek mindhárom fent említett összetevője van, amelyeket egymással generálnak.

Érzelmi ambivalencia

Az érzelmileg érzékeny szférát érintő kettősség a legmagasabb. Ez a tünet, amely sok neurózisra és más mentális zavarokra jellemző, gyakran teljesen egészséges emberekben fordul elő. Az érzelmileg érzékeny szférában a kettősség fényes jele több ellentétes érzelem jelenléte. Az ambivalens hozzáállás az olyan érzések, mint a gyűlölet és a szeretet, a kíváncsiság és a félelem, a megvetés és az együttérzés. A legtöbb esetben egy egészséges személy hasonló állapotban van a nosztalgiával, ahol a múlt szomorúsága kellemes emlékeket ad örömnek.

Ennek az állapotnak a veszélyét azzal magyarázza, hogy előbb-utóbb az egyik állam domináns szerepet tölt be. Olyan helyzetben, amikor a félelem kíváncsisággal jár, a skála eltérése az utóbbi javára traumatikus következményekkel és az élet veszélyével járhat. A szeretet iránti gyűlölet dominanciája olyan védelmi mechanizmusok elindítását eredményezi, amelyekben a saját érzelmei alatt álló személy káros lehet mind másoknak, mind magának.

Ami ambivalenciát mutat, a személy egyidejűleg pozitív és negatív érzéseket tapasztal valakire vagy valamire.

Poláris gondolatok és ötletek

A poláris gondolatok és ötletek szerves részét képezik a neurotikus rendellenességeknek. Az obszesszív gondolatok és ötletek, amelyek egymással helyettesítik az emberi elmét, a mentális betegségek sajátos jellemzője. Figyelmet kell fordítani arra a tényre, hogy a tudatosság poláris gondolatai csak az érzelmi érzékelés kettőssége miatt jelennek meg. Az emberi gondolatok nagyon sokféle lehetnek. A pszichiátriai gondolkodás kettősségét a tudatosság „repedésének” tekintik, amely a skizofrénia fő tünete.

Lesz gömb

A szándékos kettősséget úgy jellemzik, hogy nem képes konkrét akciót végrehajtani, több inger jelenléte miatt. Annak érdekében, hogy jobban megértsük ezt az állapotot, vizsgáljunk meg egy olyan helyzetet, amelyben egy személy erős szomjúságot tapasztal. Ilyen körülmények között egy hétköznapi ember egy poharat fog, öntsön vizet, és leállítja a szomjúságát. Amikor az önkéntes kettősség, a betegek visszautasítják a vizet, vagy egy pozícióban fagyasztanak egy pohárral a kezében, miközben nem vesznek figyelmet az erős itatási vágyra. Leggyakrabban a legtöbb ember szembesül ezzel a jelenséggel, amikor egyidejűleg ébren és lefeküdni akar.

Az önkéntes ambivalenciát vizsgáló szakemberek azt mondják, hogy a független döntések megtagadását leginkább a belső konfliktusok okozzák. Az ilyen konfliktusok okai felelőtlen viselkedés lehetnek, vagy éppen ellenkezőleg, a felelősség fokozódása, amit a hiba elkövetésének félelme okoz. A belső konfliktus oka lehet az önbecsülés és a fokozott önkritika, a nyilvánosság figyelmének félelme és a perfekcionizmusra, a fokozott szorongásra, a határozatlanságra és a különböző fóbiákra való hajlam. A nehéz választás elkerülésére tett kísérlethez két poláris érzés jelenik meg - szégyen a saját határozatlanságára és a megkönnyebbülés érzésére. Ezek az érzések jelenléte a szakértők megerősítik azt az elméletet, hogy minden egyes kettősség szorosan kapcsolódik egymáshoz.

A kettős érzelmek, mint maga a ambivalencia, lehetnek az emberi tudat és a betegség tünete is. Ezért a diagnosztikai vizsgálat során fokozott figyelmet fordítanak ennek az állapotnak a hátterében.

A kétértékű viselkedés lehet az érzelmi instabilitás és néha a mentális betegségek első jele.

Terápiás módszerek

Ha egy személy mérsékelten ambivalens, amelyhez e feltétel negatív megnyilvánulása hiányzik, nem szükséges különféle kezelési módszereket alkalmazni. Ebben az esetben a dualitás a tudat jellegzetessége. Az orvosi beavatkozás csak olyan helyzetekben szükséges, ahol a körülötte lévő világ iránti ambivalencia negatív nyomot hagy a szokásos élet tevékenységére. Ebben a helyzetben a belső konfliktusok okozta kellemetlen érzés egyfajta jel lehet a mentális zavarok jelenlétéről. A szakértők nem javasolják a hasonló problémákkal küzdő embereket, hogy önállóan keressenek különböző konfliktusmegoldási módszereket, mivel súlyosabb szövődmények kialakulásának nagy kockázata van.

Kábítószer-kezelés

A mai napig nincsenek olyan kábítószer-orientált gyógyszerek, amelyek kiküszöbölhetik a tudat kettősségét. A kezelési stratégiát, valamint a felhasznált eszközöket egyenként vizsgáljuk. A leggyakrabban a specifikus gyógyszerek megválasztása a klinikai képet kiegészítő kísérő tünetek alapján történik.

A határviszonyok komplex kezelésének részeként különböző gyógyszercsoportokból származó gyógyszereket használnak. Ezek lehetnek könnyű vagy nyugtató gyógyszerek vagy „erősebb” nyugtatók és antidepresszánsok. Az ilyen gyógyszerek hatása a betegség súlyosságának elnyomására és a mentális egyensúly normalizálására irányul. Abban az esetben, ha a betegség erős súlyosságú és nagy a kockázata a beteg életének, a szakemberek javasolhatják a beteg hozzátartozóit, hogy terápiát végezzenek a kórházban.

Mentális korrekció

A pszichoterápia módszerei a tudat kettősségének okának azonosítására szolgáló különböző módokon alapulnak. Ez azt jelenti, hogy a kezelés fő hangsúlya a pszichoanalitikus hatás. A stabil eredmény elérése érdekében a szakembernek meg kell határoznia a ambivalencia megjelenésének okait. Olyan helyzetekben, ahol a kiváltó mechanizmus szerepe különféle traumatikus körülményekhez kapcsolódik, amelyek gyökerei vannak, a szakembernek gondoskodnia kell arról, hogy „dolgozzon át” ebben a pillanatban. Ehhez növelje az önbecsülést, és vigye fel a felelősségérzetet a beteg felé. Fokozott figyelmet fordítanak az érzelmi-akarati szféra korrekciójára.

Sok pszichológus úgy véli, hogy az ambivalencia minden ember számára kivétel nélkül is elválaszthatatlan, de a különbség csak a megnyilvánulásának mértékében rejlik.

Amikor a tudatosság kettőssége a fóbiák és a fokozott szorongás oka, a pszichoterápiás kezelés fő célja a beteg életének problémás pillanatai elleni küzdelem. A kívánt hatás mind független képzések, mind a belső félelem és a személyes növekedés elleni küzdelemre irányuló csoportos gyakorlatok segítségével érhető el.

Összefoglalva, meg kell mondani, hogy a dualitás az emberi psziché és a betegség tüneteinek különlegessége lehet. Ezért nagyon fontos, hogy megfelelő figyelmet fordítson saját állapotára. A körülöttünk lévő világ ambivalenciájából adódó kellemetlen érzések megjelenése sürgős konzultációt igényel egy szakemberrel. Ellenkező esetben minden nap megnő az emberi életre gyakorolt ​​lehetséges negatív következmények kockázata.

Az Ambivalencia meghatározása

A pszichológiai fogalom ambivalenciáját úgy kell érteni, mint egy kétes hozzáállást valamire: egy tárgyra, egy személyre, egy jelenségre. Ez egy határozatlan érzés, amelyben egyidejűleg teljesen ellentétes, ellentétes érzelmek vannak ugyanarra a tárgyra vonatkoztatva, és mindkét érzelem a legnagyobb mértékben, maximális erővel tapasztalható.

Egyszerűen fogalmazva, egy személy egyidejűleg pozitív és negatív érzéseket tapasztal valakire vagy valamire. Az ilyen ellentmondásos érzelmek spontán módon fordulhatnak elő, és meglehetősen tartós jelenségek lehetnek.

A kétértékű viselkedés az érzelmi instabilitás jele, és néha a mentális betegségek első jele, például a skizofrénia. Ez azonban csak a stressz, a bonyolult érzelmi és pszichológiai háttér, a stressz, vagy számos megoldatlan helyzet ellenére fordulhat elő.

Kezdetben ezt a kifejezést kizárólag a pszichológiai és pszichiátriai művekben tartották, de később általánosan elfogadták. A pszichológiai szószedet a ambivalencia három formáját írja le: érzelmi ambivalencia, önkéntes és szellemi. Ezt a besorolást Bleuler pszichiáter vezette be, aki elsőként tanulmányozta ezt a jelenséget, és bevezette a megfelelő fogalmat a kifejezések szójegyzékébe.

1. A tapasztalatok (érzelmi vagy érzéki) ambivalenciája az érzések és érzelmek kettőssége, amit egy személy ugyanarra az objektumra tapasztal. Élénk példa a párosítási kapcsolat féltékenysége, amikor egy személy a szeretet és a szeretet érzését és erős negatív érzelmeket tapasztal a partnere felé. Nagyon gyakran kétértelmű, hogy érezzük az anyát a gyermeknek vagy a gyermeknek a szülőknek, amikor az anya egyszerre szereti és agresszívan tapasztalja a fiát vagy lányát.

2. Az elme kettőssége (szellemi) kettős nézet a dolgokról, amikor egy személynek ugyanakkor két ellentétes véleménye van ugyanazon a számlán. Összességében elmondható, hogy egy személy ugyanarra a tárgyra vagy jelenségre gondolhat, hogy rossz, és ugyanakkor jó és helyes. Ez a fajta gondolkodás időnként előfordulhat, vagy tartós lehet.

3. A szándékos ambivalenciát a döntések kettőssége jellemzi. Egy ilyen jellegű személy nagyon nehéz döntést hozni, két lehetőség között szakad, minden második elfogad egy dolgot, aztán a másik, egészen ellenkezőleg.

Számos pszichológus kivétel nélkül minden ember számára ambíciót tart, de a különbség csak a megnyilvánulásának mértékében rejlik. Az érzelmek, önkéntes döntések vagy a szellemi szféra kisebb kettőssége időről időre megnyilvánulhat bármely mentálisan egészséges emberben: ez lehet a stressz, az élet megnövekedett üteme, vagy egyszerűen egy nehéz vagy atipikus élethelyzettel való ütközés.

Erős ambivalencia - ez már a pszichológiában van, a fájdalmas lelkiállapot meghatározása, és a mentális vagy neurotikus rendellenességek különböző típusainak bizonyítéka lehet.

viselkedés

A gondolatok, az érzések és a szándékok teljes harmóniája, a vágyuk és erők iránti bizalom, a saját motívumok és célok pontos megértése - ez gyakran a standard, de ritkán találkozhat olyan személyrel, akinek a fentiek mindegyike jellemző. Részben a viselkedés ambivalenciája a legtöbb emberben, mind a gyerekekben, mind a felnőttekben nyilvánul meg.

Az ilyen magatartás magában foglalhatja a szellemi gondolkodás, akarat, szándékok ambivalenciáját. Például, egy ember vízzel igyekszik, és képes megtenni, de nem. Nem azért, mert lusta vagy akadályokkal és akadályokkal jár, hanem egyszerűen csak akar, és ugyanakkor nem.

Az ilyen „szétválás” stressz vagy önbizalom következménye lehet, mert a képtelenség vagy a félelem, hogy magadtól, a spirituális érettségtől való felelősségvállalás képtelen vagy félelem. De ez is megjelenhet a neurotikus rendellenességek hátterében. Az erős tapasztalatok, konfliktusok, sérülések hátterében is ambivalens jellegű.

A poláris érzelmek, érzések és tapasztalatok eredményeként általában ambivalens hozzáállás és viselkedés keletkezik. Időnként előfordulhat, hogy nem hordoz fenyegetést, vagy mentális zavart jelez, de ha állandóan jelen van egy személyben, akkor ez nyilvánvalóan a mentális vagy érzelmi állapotában jelent problémákat.

A kétértékű viselkedés abban nyilvánulhat meg, hogy egy személy kiszámíthatatlan cselekményeket követ el, amelyek ellentmondanak egymásnak. Spontán eltérő, ellentétes érzelmeket, attitűdöket fejez ki egy személyre vagy tárgyra nézve, felváltva két poláris szempontból, és így tovább. Az ilyen viselkedés azt jelzi, hogy egy olyan személy kettős és instabil jellegű, aki állandóan „kereszteződésben” van, és nem juthat egyetlen ponthoz.

Az akciók kettőssége, az ötletek, gondolatok és érzelmek kettősségének eredményeképpen sok szenvedést okozhat egy személynek, mert szenved, amikor választást kell tennie, fontos döntést hoznia, eldöntenie.

A karaktere sok érzést és rokonot hozhat, akik nem hivatkozhatnak erre a személyre, tudva, hogy ő nem a szó személye, nehezen hívható neki, és magabiztos benne. Ez a személy nem rendelkezik jól képzett világképpel, és gyakran egyszerűen megfosztja magabiztos és végső szempontját.

Az érzések polaritása

Az érzelmek ambivalenciája egy személy kettős viszonyában nyilvánul meg egy másik személyhez, egy partnerhez, egy tárgyhoz, jelenséghez vagy eseményhez. Ha egy személy ambivalens, akkor ugyanakkor érezheti magát a szeretetét és a gyűlöletét a partnere iránt, örülhet és szomorú lehet bizonyos eseményekről, érezheti a félelmet és az örömöt, a vágyat és az undort bármilyen jelenséghez képest.

Ha egy ilyen keretrendszerben egy ilyen kettősség jelenik meg, akkor ez a norma, és még inkább, sok pszichológus azt állítja, hogy az érzelmek ambivalenciája a fejlett intelligencia és a nagy kreatív potenciál jele. Azt jelzik, hogy egy olyan személy, aki nem képes ambivalens élményre, nem ismeri fel teljesen a világot, nem látja a különböző szögekből, és átadja a teljességét.

Az a személy, aki egyidejűleg képes észlelni a jelenség negatív és pozitív oldalát, két elképzelést, szemléletet vagy értékelést szem előtt tart, képes széles körben, kreatívan és a dobozon kívül gondolkodni. Úgy gondolják, hogy minden kreatív ember valahogy ambivalens. Azonban az ambivalencia túlzott mértékű megnyilvánulása neurotikus rendellenességre utalhat, és ebben az esetben a szakember segítsége szükséges.

Az ambivalenciát különösen a tárgy vagy egy olyan tárgy tekintetében tekintik normának, amelynek befolyása kétértelműnek tekinthető. Ezt mondhatjuk minden közeli személyről, legyen az rokon, gyermek, szülő vagy partner. Ha egy személy egyértelműen pozitív hozzáállást tanúsít e személy ellen, kettősség nélkül, akkor ez idealizációnak és „varázsnak” tekinthető, amely nyilvánvalóan az idő múlásával csalódással helyettesíthető, és az érzelmek egyértelműen negatívak lesznek.

A szerető szülő rendszeresen negatív érzelmeket tapasztal a gyermeke felé: félelem tőle, elégedetlenség, irritáció. Egy szerető házastárs néha negatív érzelmeket tapasztal, mint például a féltékenység, a megtorlás és így tovább. Ezek a pszichológia normális aspektusai, és ez az egészséges emberi pszichét jellemzi.

A „ambivalencia” szó jelentése azt is jelenti, hogy ezt a kifejezést csak akkor használják, ha egy személy egyidejűleg poláris érzelmeket és érzéseket tapasztal, és nem először - egy dolog, akkor a másik. Ebben az esetben nem mindig a két poláris élmény élénken és egyformán világosan érezhető, néha az egyikük öntudatlanul jelen van a személy számára. Egy ilyen személy nem érti, hogy egyidejűleg más (ellentétes) érzelmeket érzel valakivel szemben, de ez valahogy megnyilvánul.

A pszichológiában az emberek két típusra oszlanak. Az első az erősen magába foglaló, az ambivalens érzésekre, véleményekre és gondolatokra hajlamos személy, a második pedig kevéssé kínos, egyetlen szemszögből, egyértelmű érzésekből és egyértelműségből törekszik. Úgy véljük, hogy a szélsőségességek mindkét esetben nem egy egészséges elme jele, és az átlagos ambivalencia szintje normális és még jó.

Bizonyos élethelyzetekben nagyfokú ambivalencia szükséges, a láthatóság és a poláris érzés, de más helyzetekben ez csak akadályt jelent. A stabil pszichével és a magas fokú tudatossággal rendelkező személynek arra kell törekednie, hogy irányítsa magát és érezze ezt a szempontot, amely az ő eszközévé válhat. Szerző: Vasilina Serova

És a legfontosabb tanács

Ha szeretne tanácsot adni és segíteni más nőknek, menjen végig ingyenes edzői edzésen Irina Udilovával, tanuljon meg a legnépszerűbb szakma és kezdje el a 30-150 ezer fő befogadását:

 • > "target =" _ blank "> Ingyenes coaching képzés a semmiből: 30-150 ezer rubelt!
 • > "target =" _ blank "> 55 legjobb lecke és a boldogságról és a sikerről szóló könyvek (letöltés ajándékként)"

ambivalencia

Ismeri az ambivalencia fogalmát? Ha nem, akkor olvassa el, ha igen, akkor nézze meg az egyéb szavakat és azok jelentéseit.

Mi az ambivalencia

Az ambivalencia az ambo - "mind" és a valentia - "power" latin szavakból származik. Más szóval, ezek két erő.

Meg kell jegyezni, hogy a pszichológia ambivalenciája az érzések kettősségét jelenti az ugyanazon tárgyhoz képest. Ezenkívül ezek az érzések ellentétesek.

Például vannak olyan emberek, akik egyidejűleg együttérzéssel és ellenségességgel is rendelkeznek. Ez egy összetett értelemben vett ambivalencia, és ez minden emberben előfordulhat.

De ha sok dologhoz viszonyítva gyakran nyilvánul meg, úgy gondoljuk, hogy egy személynek szkizofrénia jelei vannak.

Érdekes tény, hogy a svájci pszichiáter Eigen Bleuler a ambivalencia kifejezést vezette be. Háromféle ambivalenciát különböztetett meg:

 1. Érzelmi: két egymásnak ellentmondó érzést tapasztal az ugyanazon tárgyról.
 2. Feltételes: az a képesség, hogy eldönthessük a konkrét lépést és a két megoldás közötti állandó ingadozást.
 3. Szellemi: a kölcsönösen kizáró ötletek folyamatos váltása az érvelésben.

Hogyan emlékezzünk a ambivalencia szóra, majd alkalmazzuk a gyakorlatban egy okos megjelenéssel? Nagyon egyszerű. Először próbálkozzon párszor, hogy használja a beszédében.

Például a barátod nem közömbös egy fiatal férfival, de állandóan azt mondja, hogy egyszerűen nem bírja őt. Mintha véletlenül kacsintott és mosolygósan mosolyogna, mondja el neki:

- Igen, te, kedves, rejtett ambivalencia!

Az ebben a cikkben leírt koncepció összefüggésében gyakran használnak egy másik kifejezést. Olvassa el a kognitív disszonanciát.

Ambivalencia, norma és betegség

A kettősség a kettősség (szétválasztás) valamivel, különösen a tapasztalat kettősségével, amelyet abban a tényben fejeznek ki, hogy egy és ugyanaz a tárgy egyidejűleg két ellentétes érzést okoz egy személyben.

A modern pszichológiában két ambivalencia értelmezése van:

 • A pszichoanalízis során az ambivalenciát általában úgy érzik, mint egy összetett érzelmi tartományt, amelyet egy személy valaki felé érz. Feltételezzük, hogy az ambivalencia normális azokkal szemben, akiknek szerepe az egyén életében is kétértelmű. Az érzések unipolaritását (csak pozitív vagy csak negatív) inkább az idealizáció vagy az értékcsökkenés megnyilvánulásának értelmezik, vagyis feltételezzük, hogy az érzések valójában valószínűleg ambivalensek, de az egyén nem veszi észre ezt (lásd még reaktív oktatás).
 • A klinikai pszichológia és a pszichiátria esetében az ambivalencia az egyén attitűdjének időszakos globális változására utal: a tegnap este a beteg csak pozitív érzéseket tapasztalt egy bizonyos személyre, csak negatív érzéseket ma reggel, és most már csak pozitív érzéseket érzett. A pszichoanalízisben a hozzáállás változását általában az „ego felosztása” -nak nevezik.

Blair szerint a kettős érzéseket gyakran a szexuális vonzás tárgya adja. Ennek oka a szexuális élet mélyen gyökerező fogalma, mint a tiltott gyümölcs: hagyományosan a szégyenérzetet az intim érzelmek kísérik.

Ha rossz hozzáállás adódik a jó hozzáálláshoz, akkor általában csak együttérzés csökkenését jelenti. Mindenesetre egy normális egyén, aki ezeket az ellentétes érzelmeket tapasztalja, elemzi őket, és tudja, hogyan kell irányítani magát.

Egy beteg személynek nagyon nehéz összehangolni mindkét hajlamot. Ha a személyiség ambivalenciája a skizofrénia fő attribútuma, a poláris reakciók teljesen helytelenül és meglehetősen gyorsan helyettesíthetők.

Folyamatos intenzitással a ambivalencia személyiségzavarhoz vezethet, vagy olyan patológiákhoz, mint a mániás-depresszív pszichózis, rögeszmés-kényszeres neurózis, endogén depresszió súlyosbodó formában.

Freud úgy vélte, hogy a ambivalencia a személyiség veleszületett minősége. Ennek oka az emberi psziché legvitatottabb jellege. Az egyes egyének lelkét két külön irányított vektor szabályozza: az élet iránti vágy és a halál a halálra.

Nem szabad összetéveszteni a személyiség ambivalenciáját közömbösséggel. Az a személy, aki „osztott” tudatállapotban van, egy személy túl sok ötletet és érzést tapasztal, és nem teljes hiányát. Ezenkívül az ilyen kettősség miatt az egyénnek nagyon erős tapasztalatai vannak.

Az érzelmi inkonzisztencia erősítők a normális emberekben leggyakrabban akut stresszes helyzetek, konfliktusok és élénk benyomások.

A tudósok szerint a gondolkodás és a tapasztalat polaritása jelentősen növeli az egyén szellemi potenciálját. A kölcsönösen kizáró érzelmek és ötletek garantálják számukra az emlékek szélesebb körű bővülését és a gondolkodás folyamatának nagyobb rugalmasságát. Más szóval, a ambivalencia a legjobb feltétel a kreativitás fejlődéséhez.

E mentális jelenség három szintjét találtuk: alacsony, közepes és magas. A személyes ambivalencia alacsony szintjét az egyén pozitív és negatív reakcióinak megnyilvánulásának egyensúlya jellemzi pozitív irányba. A személyes ambivalencia magas és közepes szintje (magasan elfogadott személyiség) sajátos negatív orientáció személyiség (dohányzás, alkohol, agresszió, veszélyes szórakozás).

A csecsemőfüggőség a rendkívül nominális személyiség alapvető megnyilvánulása. A függőségek elterelik a figyelmet a saját egymásnak ellentmondó belső világuktól. A kellemetlen érzéseit elkerülő személy a másikra (ellentétes nemre, sportra, megjelenésre, pénzre stb.) Összpontosít, amely növekszik, mint egy gyomnövény, amely - ahogyan ez is - árnyékot ad a termesztett növényeknek, de végül elpusztítja őket.

A csecsemőfüggőségek helyzetében az egyén nem szétválasztja az „én” -t a partnerének „én” -től vagy a függőség tárgyától, és egyetlen egészként érzékeli magát vele. A függőség tárgya nemcsak a külvilágot, hanem a belső világot, a leginkább függő világ világát is megszemélyesíti, míg az érett függőség a független, egymástól teljesen elkülönült két személy közötti kapcsolat.

Hogyan válnak a kétértékű személyiségek csecsemőfüggővé?

Sok dolog van a világon, amelyeket nehéz ellenállni. Átkozott az alkohol, a dohány, a szex, az étel és más "kísértések", amelyek "megtörik az akaratát". Különböző külső negatív körülmények növelik a függőség valószínűségét. Ha túl sokan vannak, egy személy elveszti az önkontrollot, és szabad utat nyit a függőségek számára.

A külső tényezők kölcsönhatásba lépnek a belsőekkel, és ördögi kört hoznak létre. Különösen a depresszió hozzájárul az alkoholizmushoz, ugyanakkor az alkoholizmus fokozza a depressziót.

Az egyén lehet kísértés, és ellenállhat neki.

A „horog lenyelése” tényt nagymértékben a gyermekkori függőséggel kapcsolatos problémáik megoldásának tendenciája tárja fel: „A rabja nem hisz önmagában vagy másokban, állandóan azon az elgondoláson él, hogy világát függőségi objektum segítségével, és ez az objektum vezérelheti mindent megad, ami nem benne van, de ez az önbecslés, és a függő tudja, hogy megtéveszti magát, de sehol sem fordulhat, és függőségi objektum nélkül zavarodik. brókerek Az étkezés a sérült önszabályozás helyreállítása az érzékek birodalmában, a függő egyének nem tudják megkülönböztetni a haragtól, a fáradtságtól a fáradtságtól, a kártól a haragtól.

A másikval való konfliktus valójában az önmagával való konfliktus, vagyis az interperszonális ellentmondások belsőkön alapulnak. Egy másik személy vagy önmagát nem kedvelő mindig csak gyűlöletet jelent magának. A személy saját belső konfliktussal viszonyul egymáshoz, amelynek alapja a bűntudat, az alsóbbrendűség tapasztalata.

Az emberek biztosak abban, hogy örökre bűnösek lesznek a múltban történt eseményekben.

Természetesen tisztességesen meg kell vizsgálnod a hibáidat, de mindig feltétlenül szeretnél magadra feltétlenül szeretni.

És ha a fájdalom ma elárasztotta az egész lelket, csak azért van, mert ma az ember úgy döntött, hogy megfosztja magát a szeretettől.

És csak az ellentmondások ismeretében megtapasztalhatja a szeretet igazi állapotát. Amíg az érem mindkét oldalát nem vizsgálták, nem lehet belépni a közepébe.

ambivalencia

Szerelem és gyűlölet. Dühös és érje el. Vágy és félelem. Az ember ellentmondásos lény. A pszichológiában ezt ambivalenciának nevezik. Érzelmek, vágyak, ötletek, tervek - mindez ellentmondásos lehet. Ez az oka annak, hogy egy személy gyakran kétértelműen viselkedik a munkahelyi kapcsolatokban, egy adott kérdés megoldásában. A cikkben néhány ambivalencia példát fogunk megnézni, hogy megértsük, mi az.

Mi az ambivalencia?

Mi az ambivalencia? A kettősséget úgy értik, mint egy személy ellentmondásos hozzáállását egyetlen tárgyhoz vagy jelenséghez. Más szóval, ezt nevezzük kettősségnek. Egy személyben egyidejűleg két egymásnak ellentmondó érzés, gondolkodás, terv. Az egyik kizárja a másikat, de most igazuk van a személyben.

Ezt a koncepciót először E. Bleuler vezette be, aki ezt a kettősséget a skizofrénia jelenlétét jelző tényezők egyikének tekinti. Ez az oka annak, hogy az ambivalencia három típusra oszlik:

 1. Érzelmi - amikor egy személy egyidejűleg két ellentétes érzést tapasztal egy adott tárgy vagy jelenség felé. Nagyon világos, hogy a szülő-gyermek vagy a szeretet kapcsolataiban nyilvánul meg.
 2. Volitional (ambitenzability) - ha egy személy egyszerre két ellentétes eredményt (célt) akar. Mivel nem tud választani, ez arra kényszeríti őt, hogy egyáltalán ne hajtson végre döntést.
 3. Szellemi - amikor egy személy ugrik egy ötletből a másikba, ami ellentmond egymásnak.

Z. Freud érzékelte az ambivalenciát, mint az emberi természet természetes jelenségét, amikor az élésre és a halálra való vágy van.

A modern pszichológusok egészen normálisnak tartják a ambivalenciát. Természetes, hogy egy személy kétértelműen kapcsolatba lép néhány olyan partnerrel vagy objektummal, amely életében jelentős szerepet játszik. Minél jobban vonzza a személyt valakihez, annál inkább el akar szállni, mert a vonzás az integritásának, az egyéniségnek, az egyediségnek az elvesztéséhez hasonlít. Képzeld el két bolygót, amelyik vonzza egymást. Mindketten vonzódnak, és vonzódnak egymáshoz, nem akarnak ütközni, hogy leereszkedjenek a pályájukból. A kettősség teljesen normális azok számára, akik holisztikus személyiségek, de ugyanakkor bizonyos partnerek, dolgok és jelenségek iránti vágyat tapasztalnak.

Ugyanakkor a pszichológusok megjegyzik, hogy az érzések unipolaritása, amikor egy személy csak pozitív vagy negatív érzelmeket tapasztal bizonyos tárgyakra, a jelenség idealizációjáról vagy leértékeléséről beszél. Vagy a személynek nincs elegendő információja, vagy figyelmen kívül hagyja, vagy túl sokra van szüksége, vagy nem észlel valamit. Így csak pozitív vagy negatív érzelmek (unipolaritás) jelzik az objektumra vonatkozó információk hiányát.

Az érzések ambivalenciája

Az érzések ambivalenciájának fő jellemzője, hogy az ember nem váltakozva érzi magát, de ugyanakkor tapasztalja. A személy ebben a pillanatban szerethet, és 5 perc után - féltékenység, de az egyénen belül mindig jelen vannak. Meg kell különböztetni az ambivalenciát a szokásos jelenségtől, amikor bizonyos események eredményeként keletkeznek tapasztalatok. Például, egy férfi szereti a partnerét. Nem is gondolkodik más érzésekről. Azonban egy konkrét esemény fordul elő (a partner flörtöl egy másik személyrel), ami féltékenységet okoz. Ez az érzés még nem volt jelen, csak megjelent. Továbbá kialakulhat az ambivalencia, amikor egy személy szeretni fog és féltékeny lesz a partnerével.

A ambivalencia kialakulásában szerepet játszó fő tényező a partner, a dolog vagy a jelenség fontossága. Bizonyos mértékig egy személyt vonzani kell, attól függ, hogy van egy vágy, amit egyidejűleg gyűlölet, harag, agresszió tapasztal.

Gyakran az érzések ambivalenciájának természetében van olyan dolog, mint az átadás. Egy személy az érzéseit azon személyre vetíti, akinek kettős formában tapasztalja őket. Egyrészt szereti azt, amit nem beszél, másrészt utálja, hogy élénken fejezi ki, megmutatja és úgy gondolja, hogy a partner hasonló tapasztalatokkal rendelkezik.

A belső ellentét kialakulásának helyzetében szinte minden emberben megjelenik az ambivalencia. Az életkor nem játszik nagy szerepet: a gyermekek, különösen a serdülők és a felnőttek megtapasztalhatják az érzések ambivalenciáját. A belső konfliktus szerepe az elégedetlenség azzal, ami történik. Egyrészt egy személy pozitív előnyöket lát egy partnerben, egy témában, egy jelenségben. Másrészről ez az objektum ellenőrizhetetlen, nem ideális, nem értett stb.

Az érzések megállnak egymással ellentmondóan, amikor egy személy egy tárgy felett uralkodhat, megértheti, irányíthatja, kezelheti. A negatív érzések unipolaritása akkor is felmerül, ha egy személy lemond egy partner vagy tárgy birtoklásáról. Ez lényegtelenné válik számára (értékcsökkenés). Ha az idealizáció bekövetkezik (amikor egy személy díszít, hozzáteszi, hogy egy objektumnak nem létező tulajdonságai vannak), akkor az érzelmei rendkívül pozitívak lesznek.

Ambivalencia a kapcsolatokban

A szeretet olyan érzés, amely sok titkot és rejtélyt tartalmaz. Mi az? Hogyan érthetjük meg, hogy te vagy szeretsz? Nincs más érzés, amelyről oly sok kérdés merült fel, mert a partnerek gyakran gyűlölik egymást. A pszichológiai segítségnyújtás helyén a psymedcare.ru szerint a viszonyok közötti egyenlőség normális.

A szeretet érzésnek nevezhető, amikor egy személyre vonzódik. Nem akarsz vele lenni "mert", de "nem értem, miért." Érzésed érthetetlen. Úgy tűnik, megérti, hogy mit szeret egy személy, de ez a tudás hiányos.

A szeretet külön szenvedélye, amikor egy személyt egy partner teste vonz. Csak szexelni akar, majd hagyja el. Ez nem szeretet, hanem csak szenvedély.

A szeretet állandó vágy, hogy egy emberrel legyünk. És itt nem számít, érti, hogy miért vonzódik egy partnerhez, vagy sem. Itt kétféle szeretet létezik:

A szándékos szeretet a szeretet érzése, a szeretett ember látványában. Szeretné vele lenni, kapcsolatokat építeni és közös jövővel rendelkezni, de nem aggódsz, nem féltékeny, nem futsz hozzá, mert félsz valamitől. A szereteted nyugodt. Biztos benne, hogy magadban, érzéseidben, partnereinkben, kapcsolatodban. Lehet, hogy együtt vagy egymástól - minden helyzetben nyugodtnak érzi magát.

Az őrült szeretet a szenvedély, a féltékenység, a megtorlás, az érzések, a félelmek stb. Egy ilyen szerelmes személy egyszerűen nem irányítja magát. Ő őrült. Elkötelezi magát a legkülönfélébb cselekedeteknek, mert attól függ, hogy félnek, hogy megtévesztik, elárulják, megváltozik, nem tetszik. Itt valaki azt mondhatja, hogy ez nem szeretet, hanem a sajátosság. Valójában ez a szerelem is, egyszerűen összekeverve a bizalmatlansággal és a félelemmel.

A szeretet az a vágy, hogy egy másik emberrel legyünk, kapcsolatokat építsünk ki vele és a jövővel. De az érzés maga is nyugodt vagy izgalmas lehet, ijesztő. Attól függően, hogy egy személy még mindig él, a szerelem mellett bizonyos cselekedeteket is követ, úgy érzi magát vagy más módon.

Nagyon nehéz kombinálni a szeretetet azokkal az időszakos tapasztalatokkal, amelyeket egy személy önmagában elnyom. A házastárssal való elégedetlenség, a családtagokkal való kommunikáció képtelensége, megoldatlan konfliktusok - mind negatív érzelmeket okoznak. Amint a kapcsolat ugyanazon a szerelemen született, de idővel negatív érzelmekkel telik el, melyeket rendszeresen különböző események fordulnak elő.

Úgy tűnik, hogy egy olyan személy, aki ambivalens állapotban van, közömbös a partner szükségleteivel. Azonban nem szabad összetéveszteni az ambivalenciát, amelyben sok ellentmondásos ötlet és érzés fordul elő az ember fejében, és a vágyak és érzelmek teljes hiánya.

A féltékenység, a gyűlölet, a visszautasítás, a fájdalom, a csalódás, a vágy, hogy egyedül legyen (egy) - mindez a szeretet érzéseit tükrözi. Úgy tűnik, hogy az emberek nem szeretik és utálják egyszerre. A pszichológusok azonban azt mondják, hogy a kapcsolatok ambivalenciája normális.

Ambivalencia példák

Az ambivalencia sokrétű és nemcsak a szerető emberek közötti kapcsolatokban nyilvánul meg. Ha két vagy több ember vagy egy adott jelenséggel rendelkező személy van, ambivalencia fordulhat elő. Fontolja meg példáit:

 • Szerelem a szülőhöz és a halála iránt. Ahogy a mondás elmondja, "a szülőkkel jó, de ha messze élnek."
 • Szerelem és gyűlölet egy partner számára, ami gyakran keveredik a féltékenység érzésével, sőt az erőforrások vagy előnyök irigységével.
 • Korlátlan szeretet a gyermek iránt, de a vágy, hogy rövid időn át adjuk azt a nagymamának és a nagyapának, hogy óvodába jussanak. Itt van nyomon a fáradtság szülők.
 • A vágy, hogy közel maradjon a szülőkhöz, de ugyanakkor ne szembesüljenek a moralizálódással, az őrizetükkel, a segítségkéréssel.
 • A nosztalgia (pozitív emlékek) és a veszteség egyidejű érzése. Az ember melegen emlékeztet a múltra, de valami fontos veszteséget tapasztal.
 • A vágy, hogy elérjük a célt, de a félelem, hogy mi fog eredményezni egy személyt az összes cselekedete eredménye.
 • A félelem és a kíváncsiság kombinációja. Amikor egy szoba sötétben hallatszik a szörnyű hangok, egy személy tovább sétál, hogy lássa, mi történik ott.
 • A megértés és a kritika kombinációja. Egy személy megértheti a partner cselekedeteit, de nem elégedett azzal, hogy elkövette őt.
 • Sadomasokizmus - amikor egy személy szereti partnereit, de izgalmat tapasztal a fájdalom okozásában. Ez nemcsak a szexuális kapcsolatokban, hanem a szerelemben is felismerhető, ha például egy nő szenved alkoholos férjtől, de nem hagyja el őt.
 • Válasszon két jelölt között. Mindkettő ugyanolyan jó a saját útján és rosszul. Szeretném egyesíteni őket egybe, annak érdekében, hogy valóban álmodjanak.

Amikor egy személy gyűlöli és dühös, de nem megy el, ez egy élénk példa az ambivalenciára - az érzések és vágyak túlcsordulása, a törekvések inkonzisztenciája és az, hogy mit kell tenni, és hogy ez nem felel meg a vágyaknak. Elég normális, ha egy felnőtt olyan ambivalencia állapotban van, amely könnyen összekapcsolható egy kereszteződésben - "Milyen út?"

Az adott objektumhoz viszonyított vélemény változékonyságát nagy ambivalenciának nevezzük. Alacsony ambivalenciának nevezzük az ember egy adott eredmény iránti vágyát, függetlenül attól, hogy milyen negatív érzelmek merülnek fel az úton. Ugyanakkor maga az ambivalencia mindig jelen van egy személy életében, mivel a világ, amelyben él, kettős: jó és gonosz, remény és kétségbeesés, siker és kudarc van. Az ambivalencia eredménye teljesen függ attól a döntéstől, hogy egy személy mégis „kereszteződésben” áll fenn.

 • A helyzetet leértékelheti, vagyis elutasítja.
 • A pozitív érzelmekért harcolhatsz.
 • A rendelkezésre álló két döntést megteheti, és olyan úton haladhat, amely nem felel meg ugyanolyan, mintha egy másik megoldás kiválasztásakor történt volna.
 • Ön állhat, és nem mozoghat bárhol. Akkor egy személy szembesül azzal a ténnyel, hogy a problémája nem tűnik el sehol, és mindig a súlytalanság és a két ellentmondó érzés / vélemény / vágy közötti állapotban lesz.

Ambivalencia segíthet és akadályozhatja egy személyt. Gyakran beszélünk valamiféle félreértésről, a helyzet megértésének hiányáról, a saját vágyak megértésének képtelenségéről vagy egy olyan tárgyról, amelyhez az érzések ambivalenciája a valós világban nyilvánul meg. Gyakran egy személy valamit akar, amit a meglévő helyzetben nem lehet megvalósítani az elért erőforrások felhasználásával. Előfordul, hogy az ambivalencia a belső konfliktus következménye, amelyben egy személy van.

Néha csak meg kell várni, és néha nagyon gyorsan kell cselekednie. A helyes dolognak a személynek kell döntenie. Fontos azonban megérteni, hogy ellentétes vágyak, érzések, gondolatok és ötletek meglehetősen normálisak a kettős világban.

ambivalencia

Ambivalencia (latin ambo - „mindkettő” és latin valentia - „erő”) - valamivel szembeni attitűd kettőssége, különösen - a tapasztalat kettőssége, azzal a ténnyel, hogy az egyik tárgy egyidejűleg két ellentétes érzést okoz egy személyben.

A tartalom

A koncepció története

A kifejezést az Eigen Bleuler vezeti be. A szkizofrénia fő jellemzőjének tekintette ambivalenciát [1], és megkülönböztette a kétféle ambivalenciát [2]:

 1. Emocionális: ugyanakkor pozitív és negatív érzések egy személyre, tárgyra, eseményre (például a szülőkkel szemben).
 2. Feltételes: végtelen ingadozások az ellentétes döntések között, a választhatóságok közötti választás, ami gyakran a határozat elutasításához vezet.
 3. Szellemi: az egymással ellentétes, kölcsönösen kizáró ötletek váltása az emberi érvelésben.

A kortárs Sigmund Freud más fogalmat fogalmazott meg ebben a kifejezésben. Az ambivalenciát két, egymással ellentétes, mélyen elhelyezkedő impulzus együttélésének tartotta az embernek, amelyek közül a legalapvetőbb az élet iránti vágy és a halál.

Modern értelmezés

A modern pszichológiában két ambivalencia értelmezése van:

 • A pszichoanalízis során az ambivalenciát általában úgy érzik, mint egy összetett érzelmi tartományt, amelyet egy személy valaki felé érz. Feltételezzük, hogy az ambivalencia normális azokkal szemben, akiknek szerepe az egyén életében is kétértelmű. Az érzések unipolaritását (csak pozitív vagy csak negatív) inkább az idealizáció vagy az értékcsökkenés megnyilvánulásának értelmezik, vagyis feltételezzük, hogy az érzések valójában valószínűleg ambivalensek, de az egyén nem ismeri ezt.
 • A klinikai pszichológia és a pszichiátria esetében az ambivalencia az egyén attitűdjének időszakos globális változására utal: a tegnap este a beteg csak pozitív érzéseket tapasztalt egy bizonyos személyre, csak negatív érzéseket ma reggel, és most már csak pozitív érzéseket érzett. A pszichoanalízisben a hozzáállás változását általában az „ego felosztása” -nak nevezik.

jegyzetek

 1. Ot Stotz-Ingenlath G (2000). „Eugen Bleuler 1911-ben a skizofrénia koncepciójának episztemológiai aspektusai” (PDF). Orvostudomány, egészségügy és filozófia3 (2): 153–9. DOI: 10,1023 / A: 1009919309015. PMID 11079343. Tesztelve: 2008-07-03.
 2. Ot Stotz-Ingenlath G (2000). „Eugen Bleuler 1911-ben a skizofrénia koncepciójának episztemológiai aspektusai” (PDF). Orvostudomány, egészségügy és filozófia3 (2): 153–9. DOI: 10,1023 / A: 1009919309015. PMID 11079343.

Lásd még

referenciák

irodalom

 • Webster New World Collegiate Dictionary, 3. kiadás.
 • Van Harreveld, F., van der Pligt, J. de Liver, Y. (2009). A MAID modell bemutatása. Személyiség és szociálpszichológia áttekintése, 13, 45-61.
 • Sigmund Freud:
  • Trois essais sur la théorie sexuelle (1905), Gallimard, Folio gyűjtemény, 1989 (ISBN 2-07-032539-3)
  • Fülöp-szigeteki elemzés: Le Petit Hans (1909), PUF, 2006 (ISBN 2-13-051687-4)
  • L'Homme aux patkányok: Journal d'une elemzés (1909), PUF, 2000 Modèle: ISBN 2-13-051122-8
  • Cinq psychanalyse (Dora, L'homme aux Loup, L'homme aux patkányok, Petit Hans, Préident Schreber), rééd, traduction revisées, PUF Quadige (ISBN 2-13-056198-5)
  • La dynamique du transfert (1912)
 • Jean Laplanche, Jean-Bertrand Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, Párizs, 1967, éd. 2004 PUF-Quadrige, 249, (ISBN 2-13-054694-3)
 • Alain de Mijolla et coll. : Dictionnaire international de la psychanalyse, szerk.: Hachette, 2005, (ISBN 2-01-279145-X)
 • José Bleger: Symbiose et ambiguité, PUF, 1981, (il y distingue l'ambiavalence de la divalence, (ISBN 2-13-036603-1))
 • Paul-Claude Racamier: Les schizophrènes Payot-poche, (az észrevétellel a különbségtétel a névre és a paradoxalité pszichotikára), rééd. 2001, (ISBN 2-228-89427-3)
 • Michèle Emmanuelli, Ruth Menahem, Félicie Nayrou, Ambivalence: L'amour, la haine, l'indifférence, szerk.: Presses Universitaires de France, 2005, Coll.: Monographies de psychanalyse, (ISBN 2-13-055423-7)
 • Ambivalenz, Erfindung és Darstellung des Begriffs durch Eugen Bleuler, Bericht 1911 vom Vortrag 1910 és Veröffentlichung 1914
 • Jaeggi, E. (1993). Ambivalenz. A. Schorr (Hrsg.), Handwörterbuch der Angewandten Psychologie (S. 12-14). Bonn: Deutscher Psychologen Verlag.
 • Thomae, H. (1960). Der Mensch in der Entscheidung. Bern: Huber.
 • Bierhoff, H.W. (1996). Neuere Erhebungsmethoden. E. Erdfelderben, R. Mausfeld, T. Meiser G. Rudinger (Hrsg), Handbuch kvantitatív Methoden (S. 59-70). Weinheim: Psychologie Verlags Unió.
 • Jonas, K., Broemer, P. Diehl, M. (2000). Hozzáállásbeli ambivalencia. W. Stroebe-ben M. Hewstone (szerk.), A szociális pszichológia európai áttekintése (11. kötet, 35–74. O.). Chichester: Wiley.
 • Glick, P. Fiske, S.T. (1996). Az ambivalens szexizmus leltár: az ellenséges és jóindulatú szexizmus megkülönböztetése. Journal of Personality és Social Psychology, 70, 491-512.
 • Glick, P. Fiske, S.T. (2001). Egy ambivalens szövetség. Az ellenséges és jóindulatú szexizmus a nemek közötti egyenlőtlenség kiegészítő kiegészítője. American Psychologist, 56, 109-118.

Wikimedia Alapítvány. 2010.

Nézze meg, hogy az "Ambivalence" más szótárakban van:

ambivalencia - ambivalencia... helyesírási referencia szótár

ambivalencia - Az antagonista érzelmek, ötletek vagy vágyak egyidejű létezése ugyanazon személyhez, tárgyhoz vagy pozícióhoz képest. Bleuler szerint, aki ezt a kifejezést 1910-ben alkotta meg, a rövid távú ambivalencia része a normális szellemi... Nagy pszichológiai enciklopédia

AMBIVALENCIA - (a latin ambo mind a va lentia erőtől), az érzések kettőssége, a tapasztalat, amit az a tény, hogy egy és ugyanaz a tárgy egyidejűleg két ellentétes érzést hoz a személynek, például öröm és elégedetlenség, szeretet és...... filozófiai enciklopédia

Ambivalencia - Ambivalencia ♦ Ambivalencia Egyidejűleg létezés ugyanabban a személyben, és ugyanazon két témakörével kapcsolatban - öröm és szenvedés, szeretet és gyűlölet (lásd például Spinoza, "Etika", III., 17. és scholium) ),...... Sponville filozófiai szótár

AMBIVALENCIA - (a latin ambo és valentia erőtől), a tapasztalat kettőssége, amikor ugyanazt a tárgyat egy személy egyidejűleg az érzések, például a szeretet és a gyűlölet ellen irányítja... Modern enciklopédia

AMBIVALENCIA - (a latin. Ambo és valentia erő) a tapasztalat kettősségéből, amikor ugyanazt a tárgyat egyidejűleg az érzelmekkel párhuzamosan adja. szeretet és gyűlölet, öröm és elégedetlenség; az érzékek egyike néha ki van téve...... nagy enciklopédikus szótár

AMBIVALENCE - (görög. Amphi körül, mindkét oldalon, kettős és latin. Valentia erő) az objektum kettős, ellentmondásos attitűdje az objektummal, amelyet ugyanazon objektum egyidejű irányultsága jellemez az ellentétes impulzusokon, attitűdeken... A legújabb filozófiai szótár

ambivalencia - főnév, szinonimák száma: 3 • kettősség (27) • kétértelműség (2) • kétértelműség... szinonimák szótár

AMBIVALENCE - (páncélból. Ambo és valentia erő) angol. ambivalency; azt. Ambivalenz. A tapasztalat kettőssége, amikor egy személy ugyanaz a tárgya egyidejűleg ellentétes érzéseket okoz, például antipátia és szimpátia. lásd: AFFECT, EMOTIONS. Antinazi....... Szociológia enciklopédia

Ambivalencia - (a lat. Ambo-tól mind a valentia-erőtől) egy olyan politikai jelenség belső kettősségét és inkonzisztenciáját jelző kifejezés, amely belső szerkezetében ellentétes elvek jelenléte miatt van; a tapasztalat kettőssége, amikor ugyanaz...... Politikai tudomány. Szótár.

ambivalencia - és w. ambivalens, e adj. <Lat. ambo mind + valentia ereje. A tapasztalat kettőssége, azzal a ténnyel fejezve ki, hogy az egyik tárgy egyidejűleg két ellentétes érzést okoz egy személyben: szeretet és gyűlölet, öröm és elégedetlenség, stb. ALS... Az orosz nyelvtudomány történeti szótára

Ezen Túlmenően, A Depresszió